Till Greta Garbos Minne

18 september, 2012
Greta Garbo föddes den 18 september 1905 och bodde under adressen Blekingegatan 32 i 19
år innan hon åkte till USA och blev berömd filmstjärna. Huset revs på 1970-talet – det nya
huset byggdes 1980-1981 och arkitekten strävade då efter att låta fasaden mot Blekingegatan
bli lik det gamla husets.
Inför firandet av Greta Garbos 100-års-dag 2005 året bildades Garbogruppen, som såg över
affischerna och bilderna i portarna, tittskåpet med Einar Nermans relief i huvudentrén samt
den omtalade bysten på hörnan. I föreningslokalen visades bl.a. tidningsurklipp, fotografier,
bilder på det gamla huset som stod här fram till 1970-talet samt videokassetter med inspelade
Garbofilmer. Uppemot 300 personer besökte vår fastighet denna dag!
Garbogruppen vill bevara och vårda minnet av Garbo. Om det är någon som har några före-
mål med anknytning till Garbo (böcker, fotografier m.m.) är vi tacksamma om ni vill skänka
eller deponera dem till vår samling. Kontakta Per-Erik Berthels, uppg. B, tel. 643 07 77 eller
Göran Strindlund, uppg. E, tel. 070-384 60 65, som gärna visar vår samling för intresserade.

Greta Garbo föddes den 18 september 1905 och bodde under adressen Blekingegatan 32 i 19år innan hon åkte till USA och blev berömd filmstjärna. Huset revs på 1970-talet – det nyahuset byggdes 1980-1981 och arkitekten strävade då efter att låta fasaden mot Blekingegatanbli lik det gamla husets.
Inför firandet av Greta Garbos 100-års-dag 2005 året bildades Garbogruppen, som såg överaffischerna och bilderna i portarna, tittskåpet med Einar Nermans relief i huvudentrén samtden omtalade bysten på hörnan. I föreningslokalen visades bl.a. tidningsurklipp, fotografier,bilder på det gamla huset som stod här fram till 1970-talet samt videokassetter med inspeladeGarbofilmer. Uppemot 300 personer besökte vår fastighet denna dag!
Garbogruppen vill bevara och vårda minnet av Garbo. Om det är någon som har några före-mål med anknytning till Garbo (böcker, fotografier m.m.) är vi tacksamma om ni vill skänkaeller deponera dem till vår samling. Kontakta Per-Erik Berthels, uppg. B, tel. 643 07 77 ellerGöran Strindlund, uppg. E, tel. 070-384 60 65, som gärna visar vår samling för intresserade.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *