Bostadsrättsföreningen Kvadraten 35 består av en fastighet, byggd 1981, belägen vid Tjurbergsgatan 27 A-E och Blekingegatan 32,34.

Du hittar årsredovisningarna på sidan Boendeinfo->Dokument.

Fastigheten består av 76 lägenheter varav 74 är bostadsrätter, dessutom finns 4 kommersiella lokaler. Lokalhyresgästerna bedriver bingo-, restaurang-, konsult- och dansverksamhet.
I fastigheten finns även ett garage med 50 platser, varav 44 bilplatser och 6 MC platser. I fastigheten finns också en samlingslokal.
Fastigheten har en innergård med cykelparkering, grillplats och lekplats.

Bostadsrättsföreningen bildades 1997 och registrerades 1997-09-04. Tomträtten förvärvades 2004-03-31 från Drott City AB. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2004-03-29 och nuvarande stadgar registrerades 20217-11-16 hos Bolagsverket. Vid ordinarie föreningsstämma den 12 juni 2006 beslutades att ändra §14 i stadgarna.

Den ekonomiska förvaltningen sköts av  Simpleko. Fastighetsskötsel utförs av Fältservice +046 70 289 13 58 .

Bostadsrättsföreningen Kvadraten 35 är medlem i Fastighetsägarföreningen i Stockholm.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Brandkontoret. För styrelsen finns en ansvarsförsäkring tecknad i samma bolag.

Föreningens organisationsnummer är 769602-4368