Garbo

Greta Garbo föddes den 18 september 1905 och bodde under adressen Blekingegatan 32 i 19 år innan hon åkte till USA och blev berömd filmstjärna. Huset revs på 1970-talet – det nya huset byggdes 1980-1981 och arkitekten strävade då efter att låta fasaden mot Blekingegatan bli lik det gamla husets. Inför firandet av Greta Garbos 100-årsjubileum år 2005 bildades Garbogruppen som då bestod av följande personer: Per-Erik Berthels, Hans Degerman, Gun Källstigen, Karen Leander, Göran Strindlund och Per-Olof Wredlund, samt från bostadsrättsföreningens Kvadraten 35 dåvarande styrelse Mari Svensson.

Inför jubileet, som firades med öppet hus den 18 september, såg vi över affischerna och bilderna i portarna, tittskåpet med Einar Nermans relief i huvudentrén samt den omtalade bysten på hörnan. Lokaltidningen ”Mitt i Södermalm” ägnade en hel sida åt vårt jubileumsfirande veckan innan och vi beräknar att uppemot 300 personer besökte vår fastighet med anledning av Garbos 100-årsdag. Ett tjugofemtal personer lyssnade till Johan Hages mycket intressanta föredrag på temat ”Kring Tjurberget och Fatburssjön”.

Garbobysten på hörnan har ju en egen historia. Den sattes upp i Helgalunden år 1999 på initiativ av Byalaget Tantofolkets drivande kraft Rune Sahlström (1917-2002). Där fick den emellertid inte stå kvar för stadens skönhetsråd, utan måste plockas ner. Vår lokala hyresgästförening tog då kontakt med Byalaget och efter förhandlingar skänktes bysten år 2001 till Drott och Garbo hade äntligen kommit hem igen. Förutom bysten har vi också mottagit ett antal inramade porträtt av Greta Garbo, likaså av bysten, samt böcker och häften om Garbo. Detta förvaras i föreningslokalen där vi också har bl. a. pärmar med tidningsurklipp och fotografier, mapp med tidningsurklipp, bilder på det gamla huset samt videokassetter med inspelade Garbofilmer.

Det nuvarande husets första värd, BGB, skrev till Greta Garbo och bad om tillstånd att officiellt få kalla huset ”Garbohuset” men man fick aldrig något svar. Det var också tänkt att de fem portarna mot gårdssidan skulle uppkallas efter några av Garbos filmer, t. ex. Marie Walewska-porten, men det blev istället 27 A-E. De sju pelarna som omger restaurangen Hosteria Tre Santis dörrar och fönster toppas var och en av en cirkelformad silhuett som lär ska symbolisera Garbo. Ja, mycket i huset påminner om Garbo och Garbogruppen vill bevara och vårda minnet av henne och av det gamla huset där hon föddes. Om det är någon som har några föremål (böcker, fotografier m.m.) med anknytning till Garbo är vi tacksamma om ni vill skänka eller deponera dem till vår samling.
För den som söker ytterligare information om Garbo kan vi rekommendera Garbosällskapets hemsida: www.garbosallskapet.hogsby.se