Valberedningen

Valberedningen jobbar kontinuerligt med att se till att det finns en stark och handlingskraftig styrelse.
Valberedningen 2019/2020 består av  Jan Rockström
.
Vill du tipsa valberedningen om kandidater till styrelsen eller anmäla dig för styrelsearbete gör du detta enklast genom att lägga en lapp i föreningens brevlåda i C porten märkt Valberedningen.