Styrelsen

Styrelsen i Brf Kvadraten 35 består för verksamhetsåret 2023/2024 av

Bo-Göran Bäckfors ordförande
Maris Sedlenieks Kassör
Cisse Jacobsson – sekreterare, ledamot
Inger Lund – ledamot
Stefan Pettersson – ledamot
Helena Henriksson – ledamot
Lotta Döbling ledamot
Lars Wallgren suppleant

För att komma i kontakt med styrelsen ber vi dig maila till styrelsen@kvadraten35.se