Trädgårds- och trivselgruppen (TT)

Vi som jobbar i Trädgårds- och trivselgruppen (TT) är Irina Strid, Helena Henriksson,  Mari Svensson, Mohammad Badiei och Agneta Rockström.

Gruppen har som uppgift att planera PUB-aftnar, städdagar vår och höst, inköp av blommor, buskar, näring, jord, städmaterial etc.