Barngruppen

Har fått en ny budget: 10.000 kr för upprustning av befintlig lekmaterial