Mall för motioner

30 March, 2016

Här hittar du mallen att använda inför stämman ifall du har en motion att lämna.

Motionsmall


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *