Trädgårds- och trivselgruppen (TT)

Vi som jobbar i Trädgårds- och trivselgruppen (TT) är Birgit Grandell,  Mari Svensson och Agneta Rockström.

Gruppen har som uppgift att planera PUB-aftnar, städdagar vår och höst, inköp av blommor, buskar, näring, jord, städmaterial etc.