Mäklarinfo

VANLIGA FRÅGOR FRÅN MÄKLARE

1. När bildades föreningen?

Fastigheten förvärvades 2004. Byggnadsår är 1981.

2. Hur stor är föreningen?

Det finns 75 lägenheter i fastigheten varav två hyresrätter. Därutöver fyra kommersiella lokaler.

3. När är fastigheten stambytt/spolad?

Stamspolning enligt underhållsplan genomfördes under 2010.

4. När har elstigarna bytts? Är 3 fas indraget i lägenheterna?

Elstigarna har inte bytts. I lägenheterna är det 1 fas.

5. Vad har ni för leverantör av kabel-tv?

Comhem, men även anslutning till Bredbandsbolaget finns.

6. Vad har ni för leverantör för bredband?

Comhem eller Bredbandsbolaget.

7. Har det diskuterats större reparationer eller ombyggnader av fastigheten?

Genomgång av underhållsplan pågår ständigt. Med hänvisning till att fastigheten är drygt 30 år ska vi räkna med att renoveringar inom de närmsta åren kommer att bli nödvändiga.

8. Finns det större reparationer som är gjorda?

Garaget renoverade 2009 och trapphus och portik totalrenoverades under 2011.

9. Har det beslutats eller diskuterats avgiftshöjning/sänkning eller kapitaltillskott för medlemmarna?

Nej, inte fram till dagens datum.

10. Finns det några andra framtida förändringar av föreningens ekonomi?

Nej, styrelsen följer dock noggrant ränteutvecklingen m.m.

11. Godkänns juridisk person som medlem vid förvärv av bostadsrätten?

Nej.

12. Godkänns delat ägarskap?

Ja, för att kunna bli medlem krävs dock att man är skriven och bosatt i lägenheten.

13. Finns gemensam tvättstuga och i så fall var?

Ja, finns i källaren.

14. Vilka gemensamhetslokaler finns det?

Festlokal, cykelrum/barnvagnsrum.

15. Finns det förråd tillhörande lägenheterna?

Ja, förråd finns i källaren.

16. Vad har fastigheten för uppvärmning?

Fjärrvärme.

17. Vad har fastigheten för ventilation?

Mekanisk till- och frånluft.

18. Finns det garage/parkering i fastigheten?

48 garageplatser finns, varav 45 platser för bilar och tre för MC. För närvarande har vi en mindre kö till garageplatserna. Kostnaden för en garageplats är 1070 kronor per månad.

19. Tar ni ut någon överlåtelseavgift eller pantsättnigsavgift samt vem betalar den (köpare/säljare)?

Överlåtelse- och pantavgift tas ut i enlighet med föreningens stadgar. Överlåtaren av bostadsrätten svara tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

20. Vart ska vi skicka ansökan om in/utträde i föreningen samt överlåtelsehandlingar?

Skickas till Styrelsen, Kvadraten 35, Tjurbergsgatan 27 C, 118 56 Stockholm.