Nyheter

Gretas pub

28 February, 2013

Välkomna till vår trevliga pub som ordnas en gång i månaden. Här har du möjlighet att lära känna dina grannar lite bättre under trevliga former. Plasten är vår föreningslokal en trappa ned i port B och datumen hittar du i vår kalender här på hemsidan.

Nyheter från TT-gruppen

25 September, 2012

Nyheter kommer inom kort!

Till Greta Garbos Minne

18 September, 2012
Greta Garbo föddes den 18 september 1905 och bodde under adressen Blekingegatan 32 i 19
år innan hon åkte till USA och blev berömd filmstjärna. Huset revs på 1970-talet – det nya
huset byggdes 1980-1981 och arkitekten strävade då efter att låta fasaden mot Blekingegatan
bli lik det gamla husets.
Inför firandet av Greta Garbos 100-års-dag 2005 året bildades Garbogruppen, som såg över
affischerna och bilderna i portarna, tittskåpet med Einar Nermans relief i huvudentrén samt
den omtalade bysten på hörnan. I föreningslokalen visades bl.a. tidningsurklipp, fotografier,
bilder på det gamla huset som stod här fram till 1970-talet samt videokassetter med inspelade
Garbofilmer. Uppemot 300 personer besökte vår fastighet denna dag!
Garbogruppen vill bevara och vårda minnet av Garbo. Om det är någon som har några före-
mål med anknytning till Garbo (böcker, fotografier m.m.) är vi tacksamma om ni vill skänka
eller deponera dem till vår samling. Kontakta Per-Erik Berthels, uppg. B, tel. 643 07 77 eller
Göran Strindlund, uppg. E, tel. 070-384 60 65, som gärna visar vår samling för intresserade.

Greta Garbo föddes den 18 september 1905 och bodde under adressen Blekingegatan 32 i 19år innan hon åkte till USA och blev berömd filmstjärna. Huset revs på 1970-talet – det nyahuset byggdes 1980-1981 och arkitekten strävade då efter att låta fasaden mot Blekingegatanbli lik det gamla husets.
Inför firandet av Greta Garbos 100-års-dag 2005 året bildades Garbogruppen, som såg överaffischerna och bilderna i portarna, tittskåpet med Einar Nermans relief i huvudentrén samtden omtalade bysten på hörnan. I föreningslokalen visades bl.a. tidningsurklipp, fotografier,bilder på det gamla huset som stod här fram till 1970-talet samt videokassetter med inspeladeGarbofilmer. Uppemot 300 personer besökte vår fastighet denna dag!
Garbogruppen vill bevara och vårda minnet av Garbo. Om det är någon som har några före-mål med anknytning till Garbo (böcker, fotografier m.m.) är vi tacksamma om ni vill skänkaeller deponera dem till vår samling. Kontakta Per-Erik Berthels, uppg. B, tel. 643 07 77 ellerGöran Strindlund, uppg. E, tel. 070-384 60 65, som gärna visar vår samling för intresserade.

Gretas senaste Pub

6 February, 2012

Gretas Pub blev mycket lyckad. Trevligt att även nya medlemmar i föreningen kom ner till puben. Samtalsämnet blev naturligtvis trappan i lokalen. Det kom upp många förslag på vad den kan användas till. Uppträdanden, föredrag m.m. Färgen på trappan diskuterades och vitlaserad vann störst gehör. Vi återkommer om datum för nästa Pub-afton.

Värmen i lägenheterna

21 November, 2011

Som flera av er har märkt av har vi haft problem med värmen i lägenheterna, då radiatorvärmen varit ojämnt fördelad i fastigheten. Lägenheterna högst upp har varit kalla medan vissa lägenheter längst ner har haft så varmt att de behövt hålla fönstren öppna. Det beror huvudsakligen på att radiatorsystemet är underdimensionerat. En energioptimering är för närvarande svår att genomföra.
Därför har vi nu ökat temperaturen på radiatorvattnet och även undersökt en eventuell ökning av temperaturen på tilluften.
Styrelsen har startat en utredning där första steget var luftningen av elementen och OVK-besiktningen av ventilationen i förra veckan.
Om problemen återstår är ett flertal olika åtgärder tänkbara. De kan till varierande kostnad införas på kort eller lång sikt. Exempelvis tilläggsisolering av vinden, justering av termostater, ombyggnad av matningssystemet, justering av kurvan på vattentemperaturen till radiatorerna, justering av temperaturen på tilluftventilationen och borttagning av sockelventilationen.